Masz pytania? Napisz do nas!

Zadzwoń do nas! +48 509 768 364

Strona główna » Oferta biznesowa

Oferta biznesowa

Dochodzenia korporacyjne:

 • Śledztwa w celu wykrycia sprawcy kradzieży(paliw w firmach transportowych, środków trwałych oraz majątku firmy)
 • Efektywne wykrywanie podsłuchu
 • Weryfikacja CV
 • Wykrywanie nadużyć finansowych
 • Weryfikacja zasadności zwolnień L4
 • Ujawnianie nieuczciwej konkurencji

Windykacja wierzytelności:

 • Windykacja Polubowna
 • Windykacja Sądowa
 • Wspomaganie Egzekucji Komorniczych
 • Ujawnianie ukrytego Majątku

Wywiad gospodarczy:

 • weryfikacja autentyczności wszelkich dokumentów,
 • ocena majątku kontrahentów,
 • ustalenie pozycji i opinii rynkowej,
 • weryfikacja opinii przedsiębiorstwa pośród innych kontrahentów,
 • ocena autentyczności składanych oświadczeń,
 • weryfikacja osiągnięć, stażu, przebiegu kariery,
 • szczegółowa obserwacja potencjalnego partnera biznesowego.

GPS i Monitoring:

 • Wypożyczanie sprzętu
 • Szkolenie w zakresie sposobów montażu oraz obsługi

Ekspertyzy kryminalistyczne:

 • Antropologia ( w tym określanie wieku rozwojowego w przyp. ujawnienia na nośnikach treści pornograficznych z udziałem małoletnich)
 • Audio-video i fotografia (polepszenie jakości, ocena autentyczności, miejsc i przedmiotów na podstawie zdjęć)
 • Daktyloskopia i traseologia
 • Badanie dokumentów i pisma ręcznego (ustalenie wieku pisma i chronologii kreślenia krzyżujących się linii i innych środków kryjących)
 • Narkotyki (analiza próbek o masie poniżej 0,2 g z jednoczesnym określeniem stężenia substancji czynnej nie wykonywane w większości laboratoriów Policji)

Na podstawie przeprowadzonych działań zostanie sporządzony Raport końcowy, który może stanowić dowód w postępowaniu sądowym.